گردهمایی مدرسان گروه کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان برگزار شد | پرتال خبری ماهین نیوز

توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی اصفهان؛
اولین گردهمایی مدرسان گروه کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر سید حسن قاضی عسگر رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی اصفهان در این گردهمایی گفت: گردهمایی مدرسان گروه های آموزشی با هدف دریافت نقطه نظرات تخصصی مدرسان و بهبود کیفیت و ارتقاء سطح تخصصی آموزش ها در این استان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: هدف مسئولین دانشگاه جامع علمی کاربردی این است که به سمت دانشگاه کیفی و نسل سوم پیش برویم و دانش پنهان را از صنعتگران و کشاورزان نخبه گرفته و به نسل های بعد انتقال دهیم و در این مسیر همکاری صمیمانه مدرسان و استفاده از تجربیات آنها نیاز است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی اصفهان با اشاره به سهم ۲ درصدی جمعیت دانشجو در بخش کشاورزی استان گفت: بزرگترین مشکل ما در این بخش کم بودن دانشجو در زمینه رشته های کشاورزی و منابع طبیعی است که در نتیجه آن کم بودن نیروی ماهر و متخصص در این بخش را بدنبال خواهد داشت.

دکتر قاضی عسگر با اشاره به ارائه طرح آموزشی مهارت افزایی و تربیت کشاورزان آینده با همکاری سازمان آموزش و تحقیقات جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد با ارائه این طرح و اجرای آن در شرق اصفهان این دانشگاه سهمی درمدیریت مشکل خشکسالی و بحران پیش روی استان داشته باشد.

دکتر شهابی رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان نیز در این گردهمایی با اشاره به مشکلات پیشرو کشور در بخش کشاورزی و بحران خشکسالی بویژه خشکسالی چند ساله در استان اصفهان گفت: برای حل بحران خشکسالی و آسیب های بخش کشاورزی در شرق استان و همچنین تامین امنیت غذایی باید با همت زیاد و بر پایه دانایی پیش رویم.

وی افزود: بکارگیری دانش و تخصص های موجود و آموزش های لازم در این بخش می تواند نقشی مهم و تاثیر گذارداشته باشد.

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی تصریح کرد: آموزش های سازمان جهاد کشاورزی در سه بخش بهره برداران، کار و دانش و دوره های دانشگاه جامع علمی کاربردی به متقاضیان ارائه می شود.

در ادامه این جلسه با معرفی کاندیدهای عضویت در شورای تعامل مدرسان گروه کشاورزی و منابع طبیعی ۵ نفر به عنوان اعضا اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل انتخاب شدند.

_________________________________________________________________

گردهمایی معاونان آموزشی نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد

گردهمایی معاونان آموزشی و کارشناسان نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی به میزبانی واحد استانی آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر جواد حاتمی سرپرست معاونت نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی در این گردهمایی گفت: کارشناس نظارت و ارزیابی باید عالم بر مفاد نظارتی، عامل، دقیق، شفاف و صادق باشند.

وی افزود: تبدیل آرم دانشگاه جامع علمی کاربردی به برند اشتغال از طریق رعایت و اجرای صحیح قوانین و مقررات آموزشی امکان پذیر خواهد بود.

دکتر فرزان قالیچی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی آذربایجان شرقی اظهار داشت: موفقیت و نیل به اهداف اشتغال مطابق با برنامه های توسعه کشور در گرو نظارت صحیح و دقیق بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی مراکز آموزش علمی کاربردی است.

وی تأکید کرد: واحد استان آذربایجان شرقی به عنوان اولین واحد استانی کشور، با حساسیت و دقت خاصی روند اجرایی قوانین و مقررات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مراکز آموزش علمی کاربردی استان را رصد و سامان دهی می کند.

دکتر غلامرضا شمس مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز در این گردهمایی گفت: نظارت میدانی باید سرلوحه نظارت های دانشگاه و واحدهای استانی مدنظر قرار گیرد.

وی تأکید کرد: نظارت میدانی باید نظام مند و با برنامه ریزی صورت گیرد تا موجب ارتقا و ترقی سیستم شود.

دکتر ضیایی مهر سرپرست دفتر صلاحیت حرفه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز در این گردهمایی گفت: نظام نامه آموزش صلاحیت حرفه ای به زودی ابلاغ خواهد شد.

مهندس محمد هادی عسگری مدیر کل دفتر هماهنگی امور واحدهای استانی دانشگاه نیز افزود: برنامه های خودارزیابی مراکز آموزشی، واحدهای استانی و سازمان مرکزی دانشگاه، آیین نامه انتصابات دانشگاه، آیین نامه مناطق، آمایش رشته های دانشگاه و تدوین سند استراتژی واحدهای استانی در دستور کار این دفتر قرار دارد.