موسسه نام آوران و سرافرازان میهن برگزار می کند: | پرتال خبری ماهین نیوز

موسسه نام آوران و سرافرازان میهن
همایش نکوداشت مدیران نواور و کارافرینان برتر ایران اسلامی را در تاریخ سه شنبه ۹۶/۳/۳۰ از ساعت ۱۷ الی ۲۰:۳۰ در دانشکده زبان و ادبیات خارجه دانشگاه تهران با حضور مقامات لشکری و کشوری برگزار می نمایند. در این مراسم {ضیافت افطاری} که تجلیل از برگزیدگان علمی و کارآفرینان صورت خواهد گرفت معاون محترم رئیس جمهور و یکی دیگر از مقامات سخنرانی خواهند نمود.