(طب رایگان2) | پرتال خبری ماهین نیوز

جلوی پادرد را بگیرید!
با نفس عمیق میتوانید جلوی: پا درد و کمردرد و.. را بگیرید! در ادامه مطالعات طب رایگان، چند نکته مهم در ارتباط با نفس عمیق متذکر می شود: که نشان می دهد برای پیشگیری از: بسیاری از عوارض و بیماریها مفید است. یک دستور العمل ساده است و: در دسترس همگان و رایگان است. همانطور که میدانیم، برای سوخت و ساز بدن نیاز به مواد عذایی مناسب هست، ولی این مواد باید در بدن بسوزد! تا کالری تولید کند و: بدن انرژی داشته باشد و: بتواند کار انجام دهد. مهمترین عامل این سوخت و ساز هم، اکسیژن هست که رایگان در اختیار همه هست. در حالت عادی اکسیژن مورد نیاز، از راه تنفس ریه ها به بدن می رسد، و بدن در حالت تعادل است. ولی وقتی از پله ها بالا می رویم، یا می دویم، به هن و هن می افتیم! این یعنی اکسیژن بیشتری مورد نیاز است، و اگر بموقع به بدن نرسد، مواد مورد نیاز نمی سوزد، یا نیم سوخته در شریان ها باقی می ماند، و یا حتی در نسوج بدن رسوب می کند، و همین امر باعث ایجاد درد، تورم و ناراحتی می شود. همه در ها از جمله پا درد و کمر درد، سر درد و غیره معمولا، بعد از یک فعالیت شدید شروع می شود، که همین علایم را به ما نشان می دهد. لذا پیشنهاد می شود: به محض نیاز به فعالیت انبوه، قبلا هوا را دریافت و ذخیره کنید، تا به هن و هن نیافتید! و متابولیسم بدن هم وظیفه خود را بخوبی انجام دهد، تا باعث درد و ناراحتی شما نشود. مثلا قبل از بالا رفتن از پله های مترو یا منزل، چند لحظه بایستید و تمرکز کنید، و یا با نفس های عمیق، هوای لازم را به تمام رگهای ریه برسانید. خواهید دید در پایان پله پیمایی، به جای درد یا نفس زدن، نشاط بالایی به شما دست می دهد . هنگام بی خوابی یا پریدن از خواب هم، همین کار را انجام دهید. زیرا وجود پولیپ در بسیاری از افراد، آنها را از دریافت هوای کافی محروم می کند، حتی ممکن است لوزتین، یا برخی نارساییهای دیگر که مخفی است، همین کار را مانع شوند، لذا تنفس عمیق برای چند لحظه، میتواند پیشگیری های لازم را انجام دهد، و هوا را ذخیره نماید. برای اطمینان از جذب کامل هوا، لازم است حرکات کششی را انجام دهید. این امر به معنی آن است که: برخی از اعضا بدن که فعال نیستند، فعال شوند. زیرا نزدیک به ۶۳۰قطعه ماهیچه در بدن وجود دارد، که در حالت عادی تنها ۲۰درصد آنها فعال هستند، لذا باید با حرکت های کششی، آنها را جبران می کنیم. بهترین حالت آن است که: کنار دیوار و مقابل آن بایستیم، و دستها را بالای سرمان، تا سقف برسانیم. بلافاصله می بینیم که بدن گرم می شود، و اثر سرما خوردگی از بین می رود. زیرا رسوبات غذایی در بین ماهیچه های غیرفعال، سوزانده می شود. چون در طول روز گردن انسان، نمی تواند سر را بالا نگه دارد، و فشار به ریه ها می آید، بهتر است موقع استراحت، مدت کوتاهی بالش را زیر کتف قراردهیم، تا فضای ریه ها باز سازی شوند.
Take the leg! (Free medicine 2)
With a deep breath, just in front of: leg pain, back pain and shoot ..! Following the free medicine studies, several important points to be noted in connection with the deep breath that indicated for the prevention of many complications and diseases useful. Is a simple recipe: available to everyone and is free. As we know, food material is suitable for metabolic needs, but these substances in the body must burn! Calories to produce body energy is: can do the job. The most important factor is the metabolism of oxygen that is free to everyone. In normal oxygen, the body reaches the lungs through breathing, and body in equilibrium. But when we go up the stairs or steep walk to Henne and Henne fall! This means that more oxygen is required, and if the body times to reach the required material does not burn, or charred remains in the arteries, or even deposited in body tissue, and this causes pain, swelling and discomfort. All in, including leg pain and back pain, headaches, etc. Usually, after an intense activity starts, the same symptoms to show us. Therefore, it is recommended that as soon as the need for large-scale activities, has already received air and save, to India and still cannot find! And the metabolism of the body do its job well, not to cause you pain and discomfort. For example, before climbing the stairs to the subway or home, take a moment to stop and concentrate, or a deep breath, the air necessary to get all the vessels of the lungs. Will see the end of the march stairs, rather than pain or gasping, high vitality to give you a hand. When insomnia or sleep jumping, do the same thing. Because polyps in most people, deprives them from getting enough air, it may even tensile, or some other failure that is secret, to prevent the same thing, so deep breathing for a few moments, he can take the necessary precautions, and store the air. To ensure the air intake, be sure to do stretching. This means that some parts of the body that are not active, active. Because there are nearly 630 pieces of muscle in the body, which normally only 20% of them are active, so must the stretch, we compensate them. It is best: the wall and stand in front of it, and hands over our heads, our ceiling. Immediately we see that the body becomes warm, and cold effect disappears. For food deposits between the muscles disabled, burned. Because during the day neck, could not hold his head high, and the pressure comes to the lungs, better during rest, shortly pillow under the shoulder context, the open space of the lungs.
خذ ساق! (الطب المجاني ۲)
مع نفسا عميقا، عادل امام: ألم في الساق، وآلام الظهر واطلاق النار ..! بعد دراسات الطب الحرة، عدة نقاط هامة ينبغي أن يلاحظ في اتصال مع النفس العميق الذي أشار للوقاية من العديد من المضاعفات والأمراض مفيدة. وصفة بسيطة: متوفرة للجميع ومجانا. كما نعلم، يحتاج عملية الأيض الطعام جيد، ولكن هذه المواد في الجسم يجب أن يحرق! السعرات الحرارية لإنتاج الطاقة في الجسم هي: يمكن القيام بهذه المهمة. العامل الأكثر أهمية هو التمثيل الغذائي للالأكسجين الذي هو حر للجميع. في الأكسجين العادي، والجسم تصل إلى الرئتين عن طريق التنفس، والجسم في حالة توازن. ولكن عندما نذهب صعود الدرج أو المشي الحاد إلى حنني حنني والخريف! وهذا يعني أن هناك حاجة مزيد من الاكسجين، وإذا كان الجسم وقت للوصول إلى المواد المطلوبة لا يحرق، أو البقايا المتفحمة في الشرايين، أو حتى المودعة في أنسجة الجسم، وهذا يسبب الألم والتورم و عدم الراحة. كل ما في، بما في ذلك ألم في الساق وآلام الظهر، والصداع، وما إلى ذلك عادة، بعد بدء نشاط مكثف، ونفس الأعراض لتبين لنا. ولذلك، فمن المستحسن أنه بمجرد الحاجة إلى أنشطة واسعة النطاق، وقد تلقت بالفعل الهواء وحفظ، إلى الهند والتي لا تزال لا يمكن العثور! وعملية الأيض في الجسم تقوم بعملها بشكل جيد، لا تسبب لك الألم وعدم الراحة. على سبيل المثال، قبل تسلق الدرج إلى مترو الأنفاق أو المنزل، ان نتوقف لحظة للتوقف والتركيز، أو نفسا عميقا، والهواء ضروري للحصول على كل السفن في الرئتين. سوف نرى نهاية الدرج المسيرة، بدلا من الألم أو يلهث، حيوية عالية لتعطيك اليد. عندما الأرق أو القفز من النوم، وتفعل الشيء نفسه. بسبب الاورام الحميدة في معظم الناس، ويحرمهم من الحصول على ما يكفي من الهواء، فإنه قد حتى لوزي، أو بعض الفشل الأخرى التي هي سر، لمنع الشيء نفسه، والتنفس العميق حتى لبضع لحظات، وانه يمكن اتخاذ الاحتياطات اللازمة ، وتخزين الهواء. لضمان كمية الهواء، يجب التأكد من القيام تمتد. وهذا يعني أن بعض أجزاء الجسم التي تكون غير نشطة، نشطة. لأن هناك ما يقرب من ۶۳۰ قطعة من العضلات في الجسم، والتي عادة٪ ۲۰ فقط منهم النشطة، لذلك يجب أن تمتد، نحن تعويضهم. فمن الأفضل: الجدار والوقوف أمامه، ويديه فوق رؤوسنا، والسقف لدينا. على الفور نرى أن يصبح الجسم دافئا، ويختفي تأثير البارد. لبقايا الطعام بين عضلات تعطيل، أحرقت. لأنه خلال العنق اليوم، لا يمكن عقد رأسه عاليا، والضغط يأتي إلى الرئتين، وأفضل أثناء الراحة، وسادة قريبا ضمن سياق الكتف، ومساحة مفتوحة للرئتين.
ayaq edin! (Free tibb 2)
dərin nəfəs, yalnız qarşısında: və qıç ağrısı, bel ağrısı çəkmək ..! Pulsuz tibb işlərin ardından, bir sıra mühüm xal çox ağırlaşmaları və faydalı xəstəliklərin qarşısının alınması üçün göstərilən dərin nəfəs ilə əlaqədar qeyd etmək lazımdır. sadə resept: hər kəs üçün açıqdır və pulsuzdur. Bildiyimiz kimi, maddələr mübadiləsi qida yaxşı lazımdır, lakin bədən bu maddələrin yandırmaq lazımdır! Kalori bədən enerji istehsal edir: iş edə bilərsiniz. ən mühüm amil hər kəs üçün pulsuzdur oksigen maddələr mübadiləsi edir. normal oksigen, bədən tarazlıq nəfəs vasitəsilə ağ ciyər, və bədən çatır. biz nərdivan və ya dik gəzmək qalxmaq zaman Henne və Henne düşür! Bu oksigen tələb o deməkdir ki, bədən vaxt damarların yanmaması lazım material, və ya qarayanıq qalıqları çatmaq əgər, və ya hətta bədən toxuma təhvil və bu, ağrı səbəb olur şişlik və narahatlıq. sıx bir fəaliyyət başlayır sonra qıç ağrısı və bel ağrısı, baş ağrısı, və s. daxil olmaqla, bütün, adətən, eyni əlamətləri bizə göstərmək üçün. Buna görə də, qısa müddətdə genişmiqyaslı fəaliyyəti üçün ehtiyac kimi, artıq hava qəbul və saxlamaq, Hindistan və hələ də tapa bilmirəm ki, tövsiyə olunur! Və bədən maddələr mübadiləsi siz ağrı və narahatlıq səbəb deyil, onun iş. Məsələn, metro və ya ev pilləkən qalxmaq əvvəl, ağ ciyər bütün gəmiləri almaq üçün lazım olan hava dayandırmaq və konsentrat və ya dərin nəfəs üçün zaman ayırın. daha ağrı və ya gasping daha mart pilləkən sonunda görəcəksiniz, yüksək dirilik bir tərəfdən vermək. yuxusuzluq və ya yuxu jumping, eyni şey nə zaman. insanların çoxu polip, çünki hətta Damaq badamcıqlarının bilər, kifayət qədər hava almaq onları məhrum və ya eyni şey qarşısını almaq üçün gizli bir sıra digər uğursuzluq, bir neçə dəqiqə üçün belə dərin nəfəs, o tədbir edə bilər və hava saxlamayın. hava suqəbuledici təmin etmək üçün uzanan etmək üçün əmin olun. Bu o deməkdir ki, aktiv, fəal olmayan bədənin bəzi hissələri. orada adətən yalnız 20% aktiv bədən əzələ təxminən 630 ədəd, belə ki, uzanır, biz onlara kompensasiya lazımdır, çünki. Bu yaxşı deyil: divar və onun qarşısında durmaq və bizim rəhbərləri, bizim tavan üzərində əlləri. Dərhal bədən isti olur və soyuq təsiri yox ki, görəcəksiniz. əlil əzələlərin arasında food depozitləri, yandı. gün boyun zamanı başını yüksək qoruya bilmədi və təzyiq ağ ciyər üçün gəlir, çünki, istirahət zamanı daha yaxşı, qısa, çiyin kontekstində altında ağ ciyər açıq alan yastığa.

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

' ); w.anetworkParams[ ad.id ] = ad; d.write( '