داعش بن بست غرب | پرتال خبری ماهین نیوز

سید احمد حسینی ماهینی
اکتبر ۱۱, ۲۰۱۴ ·
داعش بن بست غرب
ما البته از داعش متشكريم كه: دولت هاي اسلامي را به فكر: اجراي احكام اسلامي انداخت، و دولت هاي غربي را هم، به بن بست كشيد! بن بستي كه ديگر: آخرين نقطه جنگ افروزي غرب است. زيرا آنان مي خواستند: جنگ سوم جهاني به راه بياندازند، ولي در روستاي كوباني به گل نشستند.
روزي روزگاري در جواني و دانشجويي، حوالي سال ۱۳۵۴ رفتيم كرمانشاه، و از آنجا رفتيم كرند غرب، و به روستاي بابايادگار هم سري زديم! در كرمانشاه كه آدرس را، از يك نفر كرد مي پرسيديم، اكثرا مي گفتند نذانم والله! بالاخره يكي به صدا در آمد و گفت: شما شيوه هستيد آنجا راه نمي دهند. بالاخره راه را پيدا كرديم، و سراز كانون پرورش فكري آنجا در آورديم و: كتابخانه و بعد هم سراغ وادي بابا يادگار .
از رئيس صومعه يا دير پرسيديم : چرا شما شيطان را مي پرستيد؟ گفت اولا شيطان مخلوق خدا است، و اگر آن را مي پرستيم، يعني خدا را مي پرستيم! ولي دليل ديگر ما اين است كه: اگر شيطان نبود، كسي خدا را نمي پرستيد!
در حالت معمولي، انسان ها پوچ گرا هستند و رفاه طلب، و انگيزه اي براي ادامه زندگي يا فعاليت ندارند. شيطان مي ايد با وسوسه، آن ها را به انجام كار خلافي، ترغيب مي كند و شخص انگيزه پيدا مي كند! و به زندگي برمي گردد. البته اگر كار خلافي هم مي كند و: لذتي هم مي برد مهم نيست! زيرا بلافاصله مي فهمد كه: كار خطايي كرده و توبه مي كند.
وي همچنين گفت: شما تمام داستان عرفا را بخوانيد، مي بينيد كه همه آن ها خطاكاران بزرگي بودند! كه براثر بزرگي خطا كه امري شيطاني است، متحول مي گردند و عارف مي شوند! اصلا داستان خود مولانا و: مثنوي هشتادمن او، پر است از توبه نصوح ها!..
هنوز هم با گذشت چهل سال، جمله ها يادم است. و كاري ندارم كه راست مي گفت يا دروغ، درست مي گفت يا غلط، اين هنوز در حد و اندازه من نيست، و بايد اهلش جواب بدهند. اما داعش الان چنين موضوعي شده است! تا موقعي كه داعش نبود، ما هرچه فرياد مي زديم: سياست كنترل جمعيت اشتباه است، كسي گوش نمي داد! ولي الحمد لله از موقعي كه داعش، اعلام جهاد نكاح كرده، در ايران هم ديگر ترسي از ازدواج و: توليد مثل نيست!
خوب يادم است كه اساس اين فكر هم، از زماني پيدا شد كه وهابيون در جنوب ايران، دستور داده بودند تا مي توانند: فرزندان زياد داشته باشند! تا تركيب آمار شيعه در ايران را، به هم بزنند.
غير از جهاد نكاح، از موقعي كه آن ها پرچم لا اله الا الله و: محمد رسول الله را بلند كردند، ديگر كسي برعليه خدا و پيامبر، كتاب ننوشت و قران را آتش نزد! در ابتدا كه براي حمايت از داعش، اين كار ها را انجام نمي دادند، الان هم كه براي مبارزه با داعش، حتما نبايد انجام دهند!
بنظرم وقتي خدا ديد كه: آدم هاي مثبت براي انجام ماموريت الهي، دل دل مي كنند و آهسته قدم برمي دارند، داعش را مامور اين كار كرد. همه ميدانند كه تركيه، كرد ها را، ترك هاي كوهي مي ناميد و: آن ها را مثل گوسفند سر مي بريد! ولي حالا بخاطر حمله داعش به كوباني، آن ها را قهرمان مي داند.
تا ديروز كسي از اسلام و قران نام نمي برد، ولي الان همه مسلمان شدند! و داعش را نا مسلمان ميدانند. خداوند خود مي داند كه چطور، دينش را ظاهر كند و آن را حفظ كند. در همين عراق و يا سوريه، اگر حرف شيعه مي شد مي گفتند: هلال شيعي مي خواهد همه را بكشد، ولي حالا خود كرد ها و سني هاي عراق، كه اولين قربانيان داعش هستند، اميدشان فقط به ايران شيعه است، كه بتواند جلوي داعش را بگيرد. شايد منطق دانان قديم راست گفتند: هر چيزي را با ضد خودش بشناسيد، (تعرف الاشيا باضداد ها) شاعر هم گفته است: عدو شود سبب خير، اگر خدا خواهد/
Of the West is dead.
Thank you also to our Dash: Islamic states to consider: implementing Islamic law dropped, and Western governments, the deadlock before! Another stalemate: the last point of the luminous West. Because they wanted: to cause a third world war, but stayed put in the Kuban area.
Once upon a time in the youth and student went near Kermanshah in 1354, and from there went deaf West, and we had to hike the series! In Kermanshah and address of the person asked, most said they do not know God! Finally, a voice came on and said, ‘You’re style is not. Finally we found a way, and close head Intellectual development and we are in a library and then he slipped behind the valley.
The head of a monastery or long asked: Why do you worship the devil? First, God created Satan said, and if it is we worship, the God we serve! But another reason is that if the devil did not worship the one God!
Normally, humans crave Absurd and welfare, and are motivated to continue to live or work. Satan comes to tempt them to do wrong, encourage and motivate a person finds! And life goes on. If it is wrong, and: also take pleasure does not matter! It immediately understands that repentance is wrong.
He also told you the whole story, read the mystics; you see that all of them were great sinners! The magnitude of the error due to the fact the devil, and knowing they are changing! Rumi and his story did: I did eight couplets, full of incident and repent!
Still, after forty years, I remember sentences. And do not tell the truth or falsehood, right or was he wrong, this is still the same to me, and the answer from her. But Dash is now such a thing! Dash was not until we walked the cry: population control policy is wrong, someone was listening! But when Dash of Praise, has declared jihad marriage, the other in fear of marriage: procreation is not!
I remember thinking that by this time, since it was found that the Wahhabis in southern Iran, were ordered to be: have many children! To combine statistics Shiite Iran to disrupt.
Jihad other than marriage, when the flag of La ilaha and Mohammad Rasool Allah raised, the other one is against Allah and the Prophet, and the Koran burning wrote the book! Dash was initially designed to support the work and did it, now I have to fight with the Dash, you must do!
I think when God saw that Adam positive divine mission to perform, and slow their heart of hearts they walk, the officer it was Dash. Everyone knows that Turkey, Kurds, and Turks and called them mountain: They’re like sheep! But now the Dash for attacking the Kuban, the hero knows.
One of the Koran does not mention yesterday, but now they were all Muslims! Dashes and non-Muslim. God knows how, Dinesh appearance and maintain it. The Iraq or Syria, if the characters were saying Shia: Shia crescent wants to kill everyone, but now he and his Sunni Iraqis, who are the first victims Dash, Shiite Iran is the only hope, which can prevent Dash take. Perhaps right ancient logicians say anything against him to know the poet is said to be hostile because, if God wants /
الغرب هو ميت.
شكرا لكم أيضا لدينا داش: الدول الإسلامية للنظر: تنفيذ الشريعة الإسلامية انخفض، والحكومات الغربية، والجمود من قبل! مأزق آخر: النقطة الأخيرة من الغرب مضيئة. لأنهم أرادوا: أن يتسبب في حرب عالمية ثالثة، ولكن بقي وضع في منطقة كوبان.
ذات مرة في توجه الشباب والطلاب قرب كرمنشاه في عام ۱۳۵۴، وهناك من ذهب الصم الغربية، وكان علينا أن رفع سلسلة! في كرمنشاه وعنوان الشخص سأل، قال معظمهم انهم لا يعرفون الله! وأخيرا، جاء صوت على، وقال: “أنت الاسلوب هو لا. أخيرا وجدنا وسيلة، والتنمية الفكرية الرأس وثيق ونحن في مكتبة وثم انزلق وراء الوادي.
رئيس دير أو طويلة سأل: لماذا يعبدون الشيطان؟ أولا، خلق الله قال الشيطان، وإذا كان نعبد، الله التي نخدمها! ولكن هناك سبب آخر هو أنه إذا لم تكن أعبد الشيطان إله واحد!
عادة، والبشر يتوقون العبث والرعاية الاجتماعية، ويحرصون على الاستمرار في العيش أو العمل. يأتي الشيطان لإغراء لهم للقيام الخطأ، وتشجيع وتحفيز يجد شخص! والحياة تستمر. إذا كان من الخطأ، و: تأخذ أيضا لا يهم متعة! على الفور يدرك أن التوبة هي خاطئة.
كما قال لك القصة كلها، وقراءة الصوفيون، سترى أن كل منهم الخطاة كبيرة! حجم الخطأ يرجع ذلك إلى حقيقة الشيطان، ومعرفة أنها تتغير! الرومي وقصته لم: أنا فعلت ثمانية مقاطع، والكامل للحادث والتوبة ..
لا يزال، بعد أربعين عاما، أتذكر الجمل. ولا يقول الحقيقة أو الباطل أو الحق أو أنه كان خطأ، وهذا لا يزال هو نفسه لي، والجواب عنها. ولكن داش هو الآن شيء من هذا القبيل! كان اندفاعة يكن حتى مشينا صرخة: سياسة التحكم في عدد السكان خاطئة، شخص كان يستمع! ولكن عندما داش من الحمد، أعلنت الزواج الجهاد، والآخر في الخوف من الزواج: الإنجاب هو لا!
أتذكر أنني كنت أفكر أنه بحلول هذا الوقت، منذ أن وجد أن الوهابيين في جنوب ايران أمروا، لتكون: العديد من الأطفال! الجمع بين إحصاءات إيران الشيعية لتعطيل.
الجهاد بخلاف الزواج، وعندما رفع علم لا إله محمد رسول الله و، والآخر هو ضد الله والرسول، وحرق القرآن الكريم وكتب الكتاب! وقد صممت في البداية اندفاعة لدعم عمل وفعل ذلك، والآن لدي للقتال مع داش، يجب أن تفعل!
اعتقد انه عندما رأى الله أن آدم مهمة مقدسة لأداء إيجابية، وبطء ضربات القلب القلوب سيرهم، وكان الضابط داش. يعلم الجميع أن تركيا والأكراد والأتراك، ودعا لهم الجبلية: أنهم مثل الغنم! ولكن الآن داش لمهاجمة كوبان، يعرف البطل.
لا يذكر واحدة من القرآن أمس، ولكن الآن أنهم كانوا جميعا مسلمين! اندفاعة وغير مسلم. الله وحده يعلم كيف، والمظهر دينيش والحفاظ عليه. العراق أو سوريا، إذا كانت الأحرف كانوا يقولون الشيعة: الهلال الشيعي يريد أن يقتل الجميع، ولكنه الآن وله العراقيين السنة، الذين هم أول ضحايا داش، إيران الشيعية هو الأمل الوحيد الذي يمكن أن يمنع داش تأخذ. ربما يقول المنطقيون القديمة الصحيحة ويقال أي شيء ضده لمعرفة الشاعر لتكون معادية لأنه، إذا أراد الله /
Batı’nın öldü.
İslami devletler dikkate: Bizim Dash da teşekkür ederiz İslam hukukunu uygulayan düştü ve Batılı hükümetler, kilitlenme önce! Başka bir çıkmaz: aydınlık Batı’nın son nokta. İstedikleri Çünkü: bir üçüncü dünya savaşı neden, ama Kuban bölgesinde koymak kaldı.
Bir kez bir zamanlar gençlik ve öğrenci 1354 yılında Kirmanşah yanına gitti ve oradan sağır West gitti ve biz dizi zammı vardı! Kermanşah ve sordu kişinin adresi olarak, en çok onlar Tanrı bilmiyorum dedim! Son olarak, bir ses geldi ve Sen tarzı değil ‘dedi. Sonunda bir yol ve yakın baş Fikri gelişimini bulundu ve biz bir kütüphane vardır ve o vadinin arkasında terlik.
Bir manastır ya da uzun başkanı sordu: şeytana ibadet Neden? İlk olarak, Tanrı Şeytan dedi yarattı ve biz ibadet ise, Tanrı’ya hizmet! Ama başka bir neden şeytan tek bir Tanrı’ya ibadet olmasaydı olduğunu!
Normalde, insanlar Absürd ve refah istemek ve yaşamak ya da iş devam etmek motive. Şeytan, onları yanlış yapmaya özendirmek teşvik etmek ve bir kişi bulur motive etmek için geliyor! Ve hayat devam ediyor. Bu, yanlış ise ve de: zevk farketmez almak! Hemen tövbe yanlış olduğunu anlar.
O da hepsini büyük günahkarlar olduğunu görmek, size bütün hikayeyi anlattı Mistikleri oku!Nedeni şeytan için hata büyüklüğü ve onlar değişiyor bilerek! Mevlâna ve onun hikayesi yaptı:! Ben olayı tam sekiz beyit, yaptım ve tövbe ..
Yine, kırk yıl sonra, ben cümle hatırlıyorum. Ve doğruyu veya yalanını söylemek ya da yanlış yok, bu benim için aynı ve ondan cevap hala. Ama Dash şimdi böyle bir şey! Biz ağlamaya yürüdü kadar Dash değildi: nüfus kontrolü politikasının yanlış olduğunu, birisi dinliyordum! Övgü Dash, cihad evlilik ilan etti ama ne zaman, evlilik korkusu diğer: doğum değil!
Bu Vahabiler güney İran’da olmak üzere emredildi bulundu beri ben, bu zamana kadar düşündüğümü hatırlıyorum: birçok çocuk! Bozmaya Şii İran istatistikleri birleştirmek için.
Evlilik dışında Cihad, La ilahe ve Muhammed Rasool Allah’ın bayrağı kaldırdı, diğeri Allah ve Peygamber karşı olduğunu ve Kur’an yakma kitap yazdı! Dash başlangıçta çalışmalarını desteklemek üzere tasarlanmış ve yaptım oldu, şimdi ben Dash ile savaşmak zorunda, yapmanız gerekir!
Tanrı Adem olumlu ilahi misyonu gerçekleştirmek, ve onlar yürümek kalpleri onların kalbini yavaş olduğunu görünce, memurun Dash olduğunu düşünüyorum. Herkes bu Türkiye, Kürtleri, Türkleri bilir ve dağ onları çağırdı: Onlar koyun gibiler! Ama şimdi Kuban saldıran için Dash, kahraman bilir.
Kuran’ın biri dün söz etmez, ama şimdi hepsi Müslüman oldu! Dash ve olmayan Müslüman. Tanrı onu korumak nasıl Dinesh görünüm ve bilir. Şii hilal herkesi öldürmek istiyor, ama şimdi o ve ilk kurbanları çizgi vardır, onun Sünni Iraklılar, Şii İran Dash önleyebilir tek umudu şudur: Irak veya Suriye, karakterler Şii diyerek sanki almak. Belki sağ antik mantıkçıların Tanrı / istiyorsa, çünkü şair bilmek ona karşı bir şey düşmanca olduğu söyleniyor söylüyorlar
پسند
نمایش واکنش‌ها یبیشتر
نظر دادن
اشتراک‌گذاری
Buffer

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

' ); w.anetworkParams[ ad.id ] = ad; d.write( '