خانه سینما تجلیل از پیشکسوتان بدلکاری و بازیگران مشهور سینما | پرتال خبری ماهین نیوز

بازیگرانِ بدلکار از شیفتگانِ سینما و از زحمتکش ترینِ اعضایِ آن هستند .
این هنرمندان فروتن ، متواضع و بامرام برای بزرگداشت و گرامی داشتن اعضای پیش کسوت خود ساعت ۱۵/۳۰ روز سه شنبه ۲۵ مهرماه در تالار زنده یاد سیف الله داد خانه سینما مراسمی برگزار می کنند .
یقینا حضور شما گرمی بخش محفل آنان و موجب غنای آئین شان خواهد بود .
امیدواریم این دعوت را بپذیرید .
در انتظار زیارت تان خواهیم بود .
خانه سینما .