تعظیم تکنولوژی در برابر قرآن | پرتال خبری ماهین نیوز

فلسفه تکنولوژی ضدیت با دین و اسلام و قران بود، زیرا انسان قرون وسطایی، می خواست کاری کند که جای خدا را بگیرد، البته به ناحق. یعنی خدا را کنار بزند، و خودش خدای روی زمین و آسمان شود. به همین دلیل احتیاج به پیشرفت: علم و تکنولوژی داشت تا همه چیز را خودش ایجاد کند. ابتدا به کپی برداری و الهام گرفتن از: مخلوقات خدا روی آورد، ولی بعدا مدعی شد دیگر حتی: احتیاجی به الهام گرفتن هم ندارد. زمانی که برادران رایت، می خواستند هواپیما را اختراع کنند، به بال پرندگان دقت می کردند! و از آن الهام می گرفتند. لذا ابتدا دو بال آهنی برای خود ساختند، و از بلندی خود را پرواز دادند. اما اختراع سوخت فسیلی برای هواپیما، و جت توربو، این تئوری را باطل کرد. و نشان داد بشر می تواند: بدون الگو گرفتن از طبیعت هم خلاق باشد. و این دوران: ادعای خدایی کردن ابرقدرتها بود. ابر قدرت غرب البته محتاط تر بود! ولی ابر قدرت شرق مدعی شد: دین را باید از بین ببرند. اما چیزی نگذشت که خودشان ازبین رفتند! و جز خاطره ای تلخ از کشتار های: وسیع در میان یخ ها و برف های سیبری، و کشیدن دیوار آهنی چیزی از آنها به یادگار نماند. امپرپالیزم غرب وحشت زده به سوی مذهب آمد! ولی در شکل طالبان و القاعده و داعش، تا بگوید بدنبال ازبین بردن دین نیست. علت شکل گیری این نوع تفکر هم، دقیقا به علت مرگ امپراطوری شرق مربوط می شد! زیرا شوروی سابق دراصل، در افغانستان و در جنگ با مذهب از بین رفت، لذا طالبان از سوی آمریکا حمایت شد. با رشد القاعده، ما شاهد شریک شدن بن لادن با جرج بوش هستیم! البته هنوز هم، اقتصاد آمریکا در دست شرکت بن لادن است. زیرا سفر ترامپ نشان داد که: گنج آمریکا کجاست. ترامپ خودش هم اعتراف کرد دراین سفر، درآمد های میلیاردی بدست آورد که، آن را خرج اشتغال و بهبود وضع آمریکایی ها می کند. اما این سناریو در همان ابتدا شکست خورده بود. زیرا نه پولی در کار بود و نه اعتباری: اسرائیل برای موجودیت خود، روی کمک های آمریکا حساب می کند! آمریکا برای زنده ماندن، روی کمک های عربستان حساب کرده! و عربستان ورشکسته، به باج گرفتن از قطر و امارات و بحرین کویت چشم دوخته! و قطر و امارات و بحرین کویت هم، دستشان زیر ساطور ایران است. وهمه این قدرت ایران، به دست نیامده مگر در سایه: دین و اتکا به خداوند و پیروی از قرآن. ولذا می بینیم که اروپا دست خالی است! آمریکا دست خالی است، و اینها هم که نفت و گاز دارند، همه به صدقه سری ایران است. کافی است ایران، راه نشت نفت گاز را به قطر و دبی و عربستان و کویت ببندد، یا از منابع مشترک، برداشت بیشتری بکند. همه آنها به خاک سیاه می نشینند. و به سادگی می بینیم که: تکنولوژی در برابر قران سر تعظیم فرود آورده، و خادم مردمان سرزمین قرآن و اسلام شده است. به همین جهت است که در ایران اسلامی، قرآن مقام والایی دارد و: مانند دیگر کشورها فقط تشریفاتی نیست. قرآن در عربستان، مانند ملکه در انگلستان! یا امپراطور در ژاپن، ظاهری و صوری است. ولی در ایران همه ابعاد زندگی را در بر گرفته، کافی است نگاهی به مسابقات قرانی بیاندازیم، و مقام ایران را دربین آنهمه قهرمانان قرانی ببینیم. هم اکنون فقط سری به نمایشگاه بین المللی قران بزنید، خواهید دید نرم افزار و سخت افزار، به قران تعظیم کرده اند! آخرین تکنولوژی در خدمت قرآن است. کجاست لنین که می گفت دین را باید براندازیم؟ سر از خاک بردارد و ببیند نه تنها: نتوانست دین را براندازد، بلکه دین بود که او را نابود کرد.
Technology bow to the Koran
Technology philosophy against religion and Islam and the Qur’an, because medieval man wanted to take the place of God, of course, wrong. That aside God, and God himself on earth and the sky. That’s why the need for the development of science and technology to create everything himself. First copy and inspiration of God’s creatures, but later claimed even: there is no need for inspiration. When the Wright brothers, wanted to invent the airplane, the wings were carefully! And they were inspired. The first two wings made of iron for him, and gave her long flight. But the invention of fossil fuel for planes, jets, turbo, and this theory was false. And showed that the human can be without the creative is inspired by nature. And this period: the superpowers was claimed to be God. West, however, was more cautious superpower! But claimed superpower East: to destroy religion. But soon they disappeared! And the bitter memories of the killings: wide through the ice and snow of Siberia, and drag them to the memorial wall is not hardware. West imperialism was frightened by religion! But the Taliban and al-Qaeda and the Islamic State, not to say that following the elimination of religion. The cause of this kind of thinking is exactly the cause of death was the East Empire! Because originally the former Soviet Union, Afghanistan and the war on religion faded, so the Taleban were supported by America. With the growth of al-Qaeda, we are partnering with Bush, Bin Laden! Still, America’s economy is now bin Laden. For travel Trump showed that America is a treasure. Trump himself has admitted this trip, won billion-dollar that it spends employment and improvement of the Americans. But this scenario was defeated in the first place. Because there was no money and no credit: Israel to exist, the aid is considered America! America to survive, the help of the Saudi account! Saudi bankrupt, the ransom of Qatar and the UAE, Bahrain, Kuwait eyes! Qatar and the UAE, Bahrain and Kuwait, under the hands of Iran’s cleaver. And all of this power, achieved unless shades: faith and reliance on God and follow the Koran. Thus we see that Europe is nothing! America empty-handed, and that both the oil and gas, all the ALMS series is Iran. Suffice it to Iran, the gas oil spill in Qatar and Dubai, Saudi Arabia and Kuwait, close, or shared resources, do more harvest. All they sit in black soil. And it is easy to see that the technology brought against the Koran bow, and a public servant is the land of the Koran and Islam. So that in Islam, the Qur’an is dignified and such other countries are not just a formality. Koran in Saudi Arabia, like the Queen of England! Or the Emperor of Japan, and formal appearance. But in all aspects of life in the manner, just look at the Qur’an competition, and the Iranian authorities to see among so many heroes Quran. Now just check out the International Church, will see software and hardware the Church have a bow! The latest technology at the service of the Qur’an. Where is he saying to abolish religion? Head of its territory and sees only: failed to abolish religion, but a religion that destroyed him.
القوس التكنولوجيا إلى القرآن
فلسفة التكنولوجيا ضد الدين والإسلام والقرآن، لأن الإنسان في العصور الوسطى، أراد أن يأخذ مكان الله، وبطبيعة الحال، خطأ. وإلى جانب ذلك الله، والله نفسه على الأرض والسماء. هذا هو السبب في الحاجة إلى تطوير العلوم والتكنولوجيا لخلق كل شيء بنفسه. النسخة الأولى والإلهام من مخلوقات الله، ولكن في وقت لاحق ادعى ذلك: ليست هناك حاجة للإلهام. عندما الأخوان رايت، أراد أن يخترع الطائرة، كانت الأجنحة بعناية! وكانوا مصدر إلهام. جناحي الأولى مصنوعة من الحديد لنفسه، وأعطى لها رحلة طويلة. ولكن اختراع الوقود الأحفوري للطائرات، طائرات، توربو، وكانت هذه النظرية صحيحة. وأظهرت أن الإنسان يمكن أن يكون دون خلاقة مستوحاة من الطبيعة. وهذه الفترة: تم ادعى القوى العظمى ليكون الله. الغرب، ومع ذلك، كان قوة عظمى أكثر حذرا! ولكن القوة العظمى ادعى الشرق: لتدمير الدين. ولكن سرعان ما اختفى! وذكريات مريرة من القتل: واسعة من خلال الجليد والثلوج في سيبيريا، وجرها إلى الحائط التذكاري ليست الأجهزة. كان خائفا الإمبريالية الغربية التي كتبها الدين! لكن طالبان والقاعدة والدولة الإسلامية، حتى لا نقول أنه بعد القضاء على الدين. سبب هذا النوع من التفكير هو بالضبط كان سبب وفاة الإمبراطورية الشرق! لأن الأصل الاتحاد السوفياتي السابق وأفغانستان والحرب على الدين تلاشى، لذلك تم دعم طالبان قبل أمريكا. مع نمو تنظيم القاعدة، ونحن في شراكة مع بوش، بن لادن! ومع ذلك، الاقتصاد الأميركي هو الآن بن لادن. للسفر أظهرت ترامب أن أمريكا هي كنز. ترامب نفسه قد اعترف بهذه الرحلة، فاز مليار دولار التي تنفقها فرص العمل وتحسين الأميركيين. لكن هذا السيناريو هزم في المقام الأول. بسبب عدم وجود المال وليس الائتمان: إسرائيل في الوجود، وتعتبر المساعدات الأمريكية! أمريكا البقاء على قيد الحياة، ومساعدة من الحساب السعودي! السعودية مفلسة، وفدية من قطر والإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت العينين! قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت، تحت يد الساطور إيران. وجميع هذه السلطة، يتحقق إلا ظلال: الإيمان والاعتماد على الله واتبع القرآن. وهكذا نرى أن أوروبا هي لا شيء! أمريكا خالي الوفاض، وأن كلا من النفط والغاز، كل سلسلة زكاة المال هي إيران. ويكفي أن إيران، وتسرب زيت الغاز في قطر ودبي والسعودية والكويت، وثيقة، أو الموارد المشتركة، بذل المزيد من الحصاد. كل يجلسون في التربة السوداء. وأنه من السهل أن نرى أن التكنولوجيا التي وجهت القرآن القوس، والموظف العام هو أرض القرآن والإسلام. حتى أنه في الإسلام، القرآن الكريم وهذه البلدان الأخرى ليست مجرد إجراء شكلي. القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، مثل ملكة إنجلترا! أو إمبراطور اليابان، والمظهر الرسمي. ولكن في جميع جوانب الحياة في شكل من الأشكال، مجرد إلقاء نظرة على المنافسة القرآن، والسلطات الإيرانية لمعرفة بين العديد من الأبطال القرآن. الآن انظروا فقط إلى الكنيسة الدولية، وسوف نرى البرامج والأجهزة، وانحنى إلى الكنيسة! أحدث التقنيات في خدمة القرآن الكريم. أين هو قوله لإلغاء الدين؟ رئيس أراضيها ويرى فقط: فشل لإلغاء الدين، ولكن الدين الذي دمر له.
Quran Technology bow
din və İslam və Quran qarşı Technology fəlsəfə, çünki orta əsr insan, səhv, əlbəttə, Allahın keçiriləcək istədi. Bu kənara Allah və Allah özü yer və göy. Bu elm və texnologiya inkişafı üçün lazım olan hər şeyi özü yaratmaq üçün nə var. sonra ilk surəti və Allahın canlılar ilham, hətta iddia: ilham üçün heç bir ehtiyac yoxdur. Wright qardaşlar, təyyarə icad etmək istəyirdi zaman, qanadları diqqətlə idi! Onlar ilham. İlk iki qanad özü üçün dəmirdən və onun uzun uçuş verdi. Lakin təyyarələr, təyyarələri, turbo üçün qalıq yanacaq ixtira, bu nəzəriyyə yalan idi. Və yaradıcı təbiət ilham olmadan insan ola bilər ki, göstərdi. Bu müddəti: supergüclər Allah olduğu iddia edildi. West, lakin daha ehtiyatlı super idi! Amma iddia super East: dini məhv etmək. Lakin tezliklə onlar yoxa! Və acı cinayətləri xatirələri: geniş Sibir buz və qar vasitəsilə və xatirə divar onları sürükleyin hardware deyil. West imperializm din qorxaraq idi! Amma Taliban və Əl-Qaidə və İslam Dövləti, din aradan qaldırılması aşağıdakı demək deyil. düşüncə bu cür səbəb ölüm səbəbi East Empire idi dəqiq deyil! Çünki ilk keçmiş Sovet İttifaqı, Əfqanıstan və din müharibə solğun, belə ki, Taliban Amerikanın dəstəklənmişdir. Əl-Qaidə artımı ilə biz Buş, Bin Laden ilə əməkdaşlıq edir! Still, Amerikanın iqtisadiyyatı indi bin Laden edir. səyahət üçün Trump America bir xəzinə olduğunu göstərdi. Trump özü bu səfər etiraf etdi ki, amerikalıların məşğulluq və təkmilləşdirilməsi sərf milyard dollar qazandı. Amma bu ssenari ilk növbədə məğlub etdi. heç bir pul və kredit var idi, çünki İsrail mövcud, yardım Amerika hesab olunur! Amerika, Səudiyyə hesab köməyi yaşamaq üçün! Səudiyyə müflis, Qətər və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhreyn, Küveyt gözləri fidyə! Qatar və İran balta əlində altında BƏƏ, Bəhreyn və Küveyt. Bu güc bütün çalarları halda əldə: Allaha iman və inam və Quran edin. Beləliklə, biz Avropa heç bir şey ki, görəcəksiniz! -Boş əlli, neft və qaz, həm də ki, Amerika, bütün sədəqə sıra İran. daha məhsul yoxdur, İran, Qətər və Dubay, yaxın Səudiyyə Ərəbistanı və Küveyt, və ya paylaşılan ehtiyatları qaz neft dağılması üçün kifayətdir. Bütün onlar qara torpaq oturmaq. Və Quran qarşı texnologiya rüku olduğunu görmək asandır, və ictimai qulluqçusu Quran və İslam torpağıdır. İslam, Quran ləyaqətli və digər ölkələrdə ki, yalnız bir rəsmiyyət deyil. İngiltərə kraliçası kimi Səudiyyə Ərəbistanında Quran! Və ya Yaponiya imperatoru və formal görünüşü. Amma bir şəkildə həyatın bütün aspektləri, yalnız Quran müsabiqəsində baxmaq və İran hakimiyyəti bir çox qəhrəmanları Quran arasında görmək. İndi yalnız proqram və apparat kilsəsi boyun əydi ki, görəcəksiniz Beynəlxalq kilsəsi kontrol! Quran xidmət son texnologiya. O dini ləğv deyib? dini ləğv bilmədi, lakin onu məhv bir din: öz ərazisində və rəhbəri yalnız görür.

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

' ); w.anetworkParams[ ad.id ] = ad; d.write( '