به همت: راهپیمایان تسخیر واشنگتن نیاز است. | پرتال خبری ماهین نیوز

بیماری خیلی سالم ها!
روزی کودکی بربام خانه ای ایستاده بود، مردی براو بانگ زد: برو عقب می افتی! او از ترس آنقدر عقب رفت که: از آن طرف بام افتاد و مرد! این داستان کسانی است که یا افراط می کنند یا تفریط، و به یکی از این راهها هم می میرند! دکتر سلطان زاده در انجمن ام اس در هتل اسپیناس گفت: «بیماری ام اس برای آنهایی است که: تا حالا بیمار نشدند! زیرا بیماری باعث تقویت: سیستم دفاعی بدن می شود» اشخاص یا خانواده هایی که برای رهایی از درد بیماری، آن را با داروها دفع می کنند، جلوی فعالیت دفاعی بدن را می گیرند، به همین دلیل سیستم بیکار شده، بصورت انفعالی، یا فعال دفعی! ظاهر می شود. یعنی یا اینکه سیستم ایمنی بدن، خودش آنتی بادی شده، و میکرب بدن می شود، و با حملات ناگهانی شخص را فلج می کند! و یا اینکه در اثر تنبلی، در مقابل یک سرما خوردگی هم، قدرت دفاع خود را از دست می دهد. در حالت اول ام اس هست، در حالت دوم ایدز. لذا برای جلو گیری از هر دو نوع بیماری، باید با تب یا سرما خوردگی ساخت! و زیاد ناراحت نشد. مثلا بچه شما تب می کند، فوری با دارو او را تسکین ندهید! بگذارید بدن او مبارزه کند و: بر ویروس بیماری پیروز شود. به همین دلیل بیماری ایدز یا ام اس، بیشتر مربوط به کسانی است که: متمدن تر و مرفه تر هستند، به قول امروزی، پاستوریزه هستند! و از هر بیماری قبلی مبرا می باشند. در اجتماع هم همینطور است: افراط و تفریط هردو ممکن است: جامعه را به پرتگاه ببرد و بهترین راه، راه تعادل یا اعتدال است (خیر الامور اوسطها) چنانچه حضرت علی ع میفرماید( الیمین و الشمال مضله و الطریق الوسطا هی الجاده) که چپ و راست رفتن اشتباه است، و راه اصلی همان راه وسط است. قرآن هم می فرماید: خداوند شما را امت وسط قرار داد (و جعلناکم امتا وسطا) البته در تعریف امت وسط هم، نباید تفسیر به رای شود: هرکس خود را وسط بداند! و دیگران را چپ و راست بخواند. بلکه بر عکس، باید قران و احکام آن و مجریان و مفسران آن را، امت وسط بدانیم و بقیه را که: از انها پیشی می گیرند یا عقب می مانند و: یا به چپ و راست می روند، منحرف بدانیم. مثلا در زمان ما، گروههای سیاسی زیادی خود را چپ می خوانند، و طرف مقابل را راستگرا می دانند. براساس تاریخ مجلس فرانسه، مخالفان دولت یا فراکسیون مخالف، در سمت چپ می نشستند، و خود را چپگرا می دانستند. ظهور انقلاب اسلامی به این دو دستگی خاتمه داد: و شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی را مطرح کرد. این شعار مترقی که برگرفته از: آیات قران هم هست:( سوره نور: لاشرقیه و لاغربیه) بسرعت جای خود را در بین مردم باز کرد. ولی قدرت های چپ و راست، این را باور نکردند! آنها دنیا را بر دو دسته تقسیم کردند: یا با ما، یا برعلیه ما! گفتند: کسی که با ما نیست، برعلیه ما است. طبیعتا مزدوران آنها هم، به همین معتقد هستند. لذا برای حفظ ایران از دست کمونیست ها! به کسانی که آمریکایی هستند، یا تابعیت آنجا را دارند! متوسل می شوند. آمریکایی ها هم برای دشمنان خود، نامی جز کمونیست یا به تعبیر امروزی: تروریست نمی شناسند، یا نمی خواهند یشناسند. این جدا سازی ها در اقتصاد و سیاست و فرهنگ و: همه ابعاد بشری خود را نشان می دهد. سینمای راستگرایان، با سینمای چپ گرایان فرق می کند! کتب آنها تفاوت می کند. اما هردو اینها در مقابل اسلام متحد هستند! به گفته استاد شهید مطهری: امپریالیسم و کمونیزم دو لبه یک قیچی هستند، که می خواهند اسلام را قطع کنند. اما انتخاب مردم جهان، راهی برای آنها باقی نگذاشت و: دیدیم که یک تیغه آن از بین رفت، و تیغه دوم هم در حال ازبین رفتن است. وبرای این کار به همت: راهپیمایان تسخیر واشنگتن نیاز است.
Very Sick!
One day, a child stood by my house, a brave man exclaimed: Go back! He went back so afraid that he fell from the side of the roof and died! This is the story of those who either exaggerate or die, and die in one of these ways! Dr. Soltanzadeh said in the MSS forum at Spinase Hotel: “MS is a disease for those who: have not been ill!” Because the disease strengthens: the body’s defense system. “Individuals or families who get rid of pain relieve it with medications, prevent their defense activity, which is why the system is idle, passive or active Excuse! Appears. Namely, the body’s immune system itself becomes antibodies and germs, and cripples the person with sudden attacks! Or, as a result of laziness, in the face of a cold, it loses its power of defense. In the first case, there is MS, in the second case AIDS. Therefore, to prevent both types of disease, you should develop fever or cold! And not much upset. For example, your baby fever, do not relieve him immediately! Let his body fight and: win the disease virus. For this reason, AIDS or MS is more related to those who are more civilized and more prosperous, as they are today, are pasteurized! And are forbidden from any previous illness. It is also in the community: Extreme extremism may either: take society to the abyss, and the best way is the path to equilibrium or moderation. If Imam Ali says that the left and the right are going wrong, and the main way is the middle way. The Qur’an also says: “The Lord has made you the midst of the Ummah. However, in defining the Ummah in the middle, one should not be interpreted: everyone knows in the middle! And read others left and right. On the contrary, we must recognize the Qur’an and its rulings and its followers and commentators, the middle Ummah, and the rest who: they overtake or retreat from them: either go to the left and right, to pervert. For example, in our time, many political groups call themselves left, and they see the other side as the right. According to the French parliament’s history, opponents of the government or the opposition were left on the left, and they considered themselves to be left-wingers. The emergence of the Islamic Revolution ended in two forms: the slogan of nine eastern and western states of the Islamic Republic. This progressive slogan derived from the Qur’anic verses also quickly opened its doors to the people. But the left and right powers did not believe it! They divided the world into two categories: either with us, or against us! They said: “Whoever is with us is against us.” Naturally, their mercenaries also believe in it. So to keep Iran from the hands of the Communists! To those who are Americans, or citizenship there! Resorting to. The Americans also call their enemies a Communist or, as they say, today: they do not know the terrorists or they do not want to know. These divisions in economics, politics, and culture show all their human dimensions. Right-wing cinema differs from leftist cinema! Their books are different. But both of these are united against Islam! According to Shahid Motahari’s professor, imperialism and communism are two-edged scissors who want to cut off Islam. But the choice of the people of the world did not leave a way for them: we saw that a blade was destroyed, and the second blade was already dying. And to do this, we need the marchers to conquer Washington.
مريض جدا!
يوم واحد، وقفت الطفل بيتي، هتف رجل شجاع: العودة! عاد مرة أخرى خوفا من أنه سقط من جانب السقف وتوفي! هذه هي قصة أولئك الذين إما المبالغة أو يموتون، ويموت في واحدة من هذه الطرق! وقال الدكتور سلطانزاده في منتدى مس في فندق سبيناز: “مرض التصلب العصبي المتعدد هو مرض لأولئك الذين: لم يكن مريضا!” لأن هذا المرض يقوي: نظام دفاع الجسم “. الأفراد أو الأسر التي تتخلص من الألم تخففها بالأدوية، وتمنع نشاطها الدفاعي، وهذا هو السبب في أن النظام خامل أو سلبي أو نشط مطرح! يبدو. وبصفة خاصة، يصبح الجهاز المناعي للجسم نفسه أجسام مضادة وجراثيم، ويشل الشخص بهجمات مفاجئة! أو، نتيجة للكسل، في مواجهة البرد، فإنه يفقد قوته للدفاع. في الحالة الأولى، هناك مرض التصلب العصبي المتعدد، في الحالة الثانية الإيدز. لذلك، لمنع كلا النوعين من المرض، يجب عليك تطوير الحمى أو البرد! وليس بالضيق كثيرا. على سبيل المثال، حمى طفلك، لا تخفيف له على الفور! السماح له الجسم القتال و: الفوز فيروس المرض. لهذا السبب، فإن مرض الإيدز أو مرض التصلب العصبي المتعدد هو أكثر ارتباطا لأولئك الذين هم أكثر حضارية وأكثر ازدهارا، كما هي اليوم، هي المبستر! ويحظر عليهم أي مرض سابق. بل هو أيضا في المجتمع: التطرف المتطرف قد إما: اتخاذ المجتمع إلى الهاوية، وأفضل طريقة هي طريق التوازن أو الاعتدال، وإذا قال الإمام علي أن اليسار واليمين تسير على خطأ، والطريقة الرئيسية هي الوسيلة الوسطى. القرآن يقول أيضا: “لقد جعلك الرب وسط الأمة، ومع ذلك، في تعريف الأمة في الوسط، لا ينبغي أن يفسر المرء: الجميع يعلم في الوسط! وقراءة الآخرين اليسار واليمين. على العكس من ذلك، يجب أن نعترف بالقرآن وأحكامه وأتباعه ومعلقيه، والأمة الوسطى، والبقية الذين: يتغلبون عليها أو يتراجعون منها: إما يذهبون إلى اليسار واليمين، للتراجع. على سبيل المثال، في الوقت الحاضر، العديد من الجماعات السياسية تسمى نفسها اليسار، ويرون الجانب الآخر هو الحق. ووفقا لتاريخ البرلمان الفرنسي، ترك معارضو الحكومة أو المعارضة على اليسار، واعتبروا أنفسهم من اليسار. وانتهى ظهور الثورة الإسلامية في شكلين: شعار تسع ولايات شرق وغربية في الجمهورية الإسلامية. هذا الشعار التدريجي المستمد من الآيات القرآنية فتح أيضا أبوابه للشعب. ولكن القوى اليسرى واليمنى لم يصدق ذلك! لقد قسموا العالم إلى فئتين: إما معنا، أو ضدنا! قالوا: “من هو معنا ضدنا”. وبطبيعة الحال، يؤمن المرتزقة بهم أيضا. حتى تبقى إيران من أيدي الشيوعيين! بالنسبة لأولئك الأميركيين، أو المواطنة هناك! اللجوء إلى. كما يدعي الأمريكيون أعدائهم الشيوعيين، أو كما يقولون اليوم: أنهم لا يعرفون الإرهابيين أو أنهم لا يريدون أن يعرفوا. هذه الانقسامات في الاقتصاد والسياسة والثقافة تظهر جميع أبعادها الإنسانية. السينما اليمينية تختلف عن السينما اليسارية! كتبهم مختلفة. ولكن كلاهما متحدان ضد الإسلام! وفقا لأستاذ شهيد مطهري، الإمبريالية والشيوعية مقصان ذو حدين يريدان قطع الإسلام. ولكن اختيار شعوب العالم لم يترك طريقا لهم: رأينا أن شفرة قد دمرت، والنصل الثاني كان يموت بالفعل. ولكي نفعل ذلك، نحن بحاجة إلى المسيرة لقهر واشنطن.
Çox xəstə!
Bir gün mənim evimdə bir uşaq durdu, cəsur bir adam dedi: “Geri qayıdın! O, çox qorxdu ki, damın yanından düşüb öldü! Bu, şişirtmək və ya ölmək və bu yollardan birində ölmək istəyənlərin hekayəsidir! Dr. Soltanzadə Spinase Hotel-də MSS forumunda dedi: “MS xəstə olmadıqları üçün bir xəstəlikdir!” Çünki gücləndirilməsi “narkotik ilə ağrı yardım üçün fiziki və ya ailə dəf immun sistemi, bədənin müdafiə inhibitor ilə iş passiv və ya aktiv, niyə sistemi, işsiz Bağışlayın! Görünür. Bətnin immun sistemi özü antikor və mikroblara çevrilir və qəfil hücumları olan insanları zədələyir! Ya da, tənbəllik nəticəsində, soyuqluq qarşısında müdafiə gücünü itirir. Birinci halda MS ikinci, AİDS var. Buna görə, hər iki növ xəstəliyin qarşısını almaq üçün ateşi və ya soyuqluğu inkişaf etdirməlisiniz! Və çox kədərlənmir. Məsələn, körpə atəşi, onu dərhal azad etmə! Onun bədəni mübarizə etsin və: xəstəliyin virusunu qazan. Bu səbəblə QİÇS və ya birdən çox skleroz üçün bu gün etibarilə daha firavan, daha sivil olan ən pasterizə edilir! Hər hansı əvvəlki xəstəlikdən qadağan edilir. Və başqalarını sol və sağ oxuyun. Məsələn, bizim dövrümüzdə bir çox siyasi qruplar özlərini sola çağırırlar və digər tərəfi sağ olaraq görürlər. Fransa parlamentinin tarixinə görə, hökumətin və ya müxalifətin opponentləri solda qaldılar və özlərini sol qanadları hesab etdilər. İslam İnqilabının ortaya çıxması iki formada sona çatdı: İslam Respublikasının 9 Şərq və Qərb dövlətinin şüarı. Qurani ayələrdən əldə edilən bu mütərəqqi şüar da qapılarını xalqa tez açdı. Lakin sol və sağ güclər inanmadılar! Onlar dünyanı iki kateqoriyaya bölürdü: ya bizimlə, ya da bizə qarşı! Onlar dedilər: “Kim bizimlədirsə, bizə qarşıdır”. Təbii ki, onların paralıları da ona inanırlar. İranı kommunistlərin əlindən tutmaq! Amerikalılar və ya vətəndaşlıq var! Resorting etmək. Amerikalılar həmçinin düşmənlərini Kommunist və ya bu gün dedikləri kimi çağırırlar: terroristləri bilmirlər və ya bilmək istəmirlər. İqtisadiyyat, siyasət və mədəniyyətdə bu bölmələr bütün insan ölçülərini göstərir. Sağ cinayə sol cinayədən fərqlənir! Onların kitabları fərqlidir. Ancaq bunların hər ikisi İslam qarşı birləşir! Şahid Motahari’nin professoruna görə, imperializm və kommunizm İslamı kəsmək istəyən iki ayaqlı qayçıdır. Bunu etmək üçün, Vaşinqtonu fəth etmək üçün marşrutlara ehtiyacımız var.

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

' ); w.anetworkParams[ ad.id ] = ad; d.write( '