بلکه برای تامین نیرو برای مشاغل پست جهنم است! تا اگر کسی تبدیل به هیزم جهنم شد، اعتراضی نکند. | پرتال خبری ماهین نیوز

دریای غذا
این روزها در ایران، دریای غذاهای نذری است که: برای امام حسین ع ادا می شود. گرچه همه رسانه های معاند، بایکوت رسانه ای کرده اند، ولی مردم دنیا از نزدیک آن را مشاهده می کنند. حتی مفتی اعظم آل سعود هم گفته: اگر کسی برای حسین ع محزون نباشد، فاسق و منافق است! مجری تلویزیون با تعجب پرسیده: شیخ آیا شما شیعه شدید؟ پس همه کسانی که در: واقعه محرم امسال سکوت کرده اند، همگی به قعر جهنم خواهند رفت، زیرا حتی اگر وهابی هم هستند، باید برای امام حسین عزاداری کنند! و گرنه همگی زیر مدیریت یکپارچه شیطان بوده، واقعا فاسق هستند یا منافق. به همین دلیل هم هست که: مانند بی بی سی و صدای آمریکا، از منافق ها و مزدور ها و جاسوس ها حمایت می کنند! و اخبار آنها را به دروغ هم شده، پخش می کنند ولی راجع به دهه محرم، چشمشان کور شده: چیزی را نمی بینند. باید دانست مدیریت یکپارچه شیطان، در برابر مدیریت یکپارچه الهی نیست، بلکه برای تامین نیرو برای مشاغل پست جهنم است! تا اگر کسی تبدیل به هیزم جهنم شد، اعتراضی نکند. (ولقد ذرانا لجهنم کثیرا من الناس – هم وقود النار) به عبارت ساده تر: عده ای از مدیریت یکپارچه الهی انتقاد کردند، برخی آن را استبدادی دانستند و: دین را اجباری گفتند و: صفت جبار بودن خدا را ناشایست دانستند! لذا خداوند اجازه عصیان یا اعتراض به آنها داد. شاید ابلیس که سالیان دراز، خدا را عبادت می کرد، خسته شده بود و به دنبال راهی: برای نافرمانی بود! که با دستور خدا برای سجده به آدم، این فرصت عصیان و گناه پیش آمد. دلیلش این است که خداوند هم، از این عصیان برآشفته نشد و: حتی تقاضای شیطان را هم برآورده کرد! تا با او بی حساب شود. یعنی به او جذبه تصرف دربرخی انسان ها را داد. بعبارت مدیریتی، نفوذ او را بر زیردستانش تفویض کرد. و تقریبا حیطه نظارتی او را مکمل، حیطه مدیریتی انسان قرارداد: در جایی که انسان مطیع خدا باشد، خلیفه و قائم مقام خدا در زمین است، محل استقرار دائمی او هم بهشت مقرر شده. اما در مواردی که انسان ها، از شیطان اطاعت کنند، قلمرو جهنم مخصوص آنهاست. باید دانست که وظائف فرماندهی و اصول مدیریت، در قران با عبارات دیگری بیان شده است: مثلا مدیر را اولی الامر گفته اجرای دستور را اطاعت (اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم) یا نفوذ را حق تصرف معنی کرده اند، یعنی هرچه قدر انسان نفوذ بیشتری داشته باشد، حق تصرف بر انسان و جهان را دارا است. در برخی موارد وقتی اطاعت محض باشد، آنان حق فرماندهی یا تصرف در کائنات را دارند. یعنی علاوه بر نفوذ در انسان ها، در عالم هستی هم نفوذ دارند. مقام معصومین همین است، زیرا آنها کوچکترین بی اطاعتی یا انحرافی(عصیان و معصیت یا گناه) نداشته اند. فرماندهی خدا هم صفر و یک است! یعنی اگر کسی بطور کامل، از خدا اطاعت نکرد بر او شریک قائل شده! و خداوند آنها را به شرکا شان واگذار می کند. مگر اینکه به اشتباه بوده و یا توبه کنند. خداوند در قران می فرماید: کسانی که مدیریت یکپارچه او را بپذیرند، او هم مدیریت بر آنها را قبول می کند!(الله ولی الذین آمنوا) ولی اگر بخواهند به دلخواه خود باشند، آنها را به خودشان واگذار می کند! و کسی که به خودش واگذار شد، این خود، یا من او، شیطان است و لذا زیر مدیریت یا ولایت شیطان می رود. شیطان هم او را با خود به جهنم می برد! و تبدیل به مصالح جهنم می کند. در جای دیگری، نار و نور! تعبیر شده: خداوند نور است و مومنان هم از حنس نور می شوند، ولی کسانیکه خدا را کامل نمی دانند! وخود را برتر می بینند! و می خواهند از او پیشی بگیرند، تبدیل به آتش می شوند. نار و نور هر دو از یک ریشه هستند، بخش داخلی یا سوزاننده آن آتش است، در حالیکه بخش خارجی آن نور . مومنان از نور استفاده می کنند، و کافران در آتش می سوزند. (تا نور برقرار باشد)
The sea of food
These days, in Iran, are the Sea of Nourishment, which is given to Imam Hussein. Although all media outlets have made a boycott of the media, the people of the world are watching it closely. Even the Grand Mufti of Al Saud said: “If anyone is not mad at Hussein, he is a hypocrite and hypocrite!” TV presenter wonderfully asked: Sheikh. Are you a Shiite? So all who are silent in this year’s Muharram event will all go to hell, because even if they are Wahhabism, they should mourn for Imam Hussein! And they are all under the integrated management of Satan, they are really corrupt or hypocrite. That’s why, like BBC and Voice of America, they support hypocrites and mercenaries and spies! And their news is false, but they are blind about their decade, they do not see anything. It should be understood that the integrated management of Satan is not against divine integrated management, but to provide power to the post-hell jobs! Unless someone turns into hell fire, do not protest. Simply put, some criticized the unified Divine management, some of them considered autocracy and forced religion to be, and they considered the rule of God to be in vain! So God allowed them to rebel or protest. Perhaps the devil who was worshiping God for many years was tired and looking for a way: for disobedience! It was a chance of revenge and sin, with the command of God to prostrate to Adam. That’s because God did not get upset about this rebuke, and even demanded Satan! To be disregarded with him. That is, he gave him the attraction of capturing some people. In other words, the manager made his influence on his subordinates. And it is almost complementary to the field of supervision that governs human beings: where a man is obedient to God, the caliph and the vicegerent of God are on the earth; his permanent deployment is foreshadowed by paradise. But in cases where humans obey Satan, they are the domain of hell for them. It should be noted that the tasks of command and management principles are expressed in other words in the Qur’an: for example, the administrator has stated that the execution of the command means meaningful obedience or influence, that is, the greater the human permeability, the human right to seize And the world has it. In some cases, when they are obedient, they have the right to command or seize the universe. In addition to penetration in humans, they also penetrate the universe. The infallibles are the same because they did not have the slightest disobedience (debauchery, sin or sin). God’s command is zero and one! That is, if a person does not obey GOD completely, he has partnered with him! And God gives them their partners. Unless they are wrong or repent. God says in the Qur’an: Those who accept his unified management will accept them as well! But if they want to be their own, they will leave them to themselves! And whoever has been entrusted to him, this or me, he is Satan, and therefore goes under the direction of the devil. Satan takes her with Hell! And it turns into the material of hell. Somewhere else, Nar and Light! It is interpreted: God is Light, and believers are also light from Hens, but those who do not know God are perfect! They see themselves as superior! And they want to surpass him, they become fire. Nar and light are both of the same roots; the internal part of it is a fire, while the outer part is light. Believers use light and the unbeliever’s burn in the fire. (To light up)
البحر من الطعام
في هذه الأيام، في إيران، هو بحر التغذية الذي يعطى للإمام الحسين. على الرغم من أن جميع وسائل الإعلام جعلت مقاطعة وسائل الإعلام، والناس في العالم يراقبونه عن كثب. حتى مفتي آل سعود قال: “إذا لم يكن أحد مجنونا في حسين، فهو منافق ومنافق”. سأل مقدم التلفزيون: شيخ هل أنت شيعي؟ وهم جميعا تحت الإدارة المتكاملة للشيطان، هم حقا فاسدين أو منافقين. هذا هو السبب، مثل بي بي سي وصوت أمريكا، أنها تدعم المنافقين والمرتزقة والجواسيس! وأخبارهم خاطئة، لكنهم أعمى عن عقدهم، ولا يرون شيئا. وينبغي أن يكون مفهوما أن الإدارة المتكاملة للشيطان ليس ضد الإدارة المتكاملة الإلهية، ولكن لتوفير القدرة على وظائف ما بعد الجحيم! ما لم يتحول شخص ما إلى نار الجحيم، لا احتجاج. بعبارات بسيطة: انتقدت بعض وإدارة موحدة الإلهية بعض الاستبدادية أعرف أنه: الدين إلزامي وقال: كانت السمة أوريون الله غير صحيح! لذلك سمح الله لهم بالتمرد أو الاحتجاج. ربما كان الشيطان الذي كان يعبد الله لسنوات عديدة متعبا وتبحث عن وسيلة: للعصيان! كانت فرصة للانتقام والخطيئة، مع قيادة الله أن يسجد إلى آدم. هذا لأن الله لم يزعج من هذا التوبيخ، بل طالب الشيطان! أن يتجاهل معه. أي أنه أعطاه جاذبية الاستيلاء على بعض الناس. وبعبارة أخرى، جعل المدير تأثيره على مرؤوسيه. ولكن في الحالات التي يطيع فيها البشر الشيطان، فهي مجال الجحيم بالنسبة لهم. يجب أن يكون مفهوما أن يتم تحديد مهام مبادئ القيادة والإدارة في القرآن وشروط أخرى: على سبيل المثال، مدير المحافظين السابق، وفقا لطاعة الأوامر أو تأثير الحيازة تعني لديهم، وزيادة حجم تأثير لها امتياز على البشر والعالم لديه ذلك. في بعض الحالات، عندما تكون طاعة، لديهم الحق في قيادة أو الاستيلاء على الكون. بالإضافة إلى الاختراق في البشر، فإنها تخترق أيضا الكون. هذه هي السلطة معصوم، لأنها أصغر من العصيان أو الانحراف (المعصية والخطية أو الذنب) ليسوا كذلك. أمر الله هو صفر واحد! وهذا هو، إذا كان الشخص لا يطيع الله تماما، وقال انه في شراكة معه! والله يعطيهم شركاءهم. ما لم تكن خاطئة أو توبة. يقول الله في القرآن: أولئك الذين يقبلون إدارته الموحدة سوف يقبلونهم أيضا! ولكن إذا كانوا يريدون أن يكونوا بأنفسهم، فإنها سوف تترك لهم لأنفسهم! الشيطان يأخذها مع الجحيم! ويتحول إلى مادة الجحيم. في مكان آخر، نار والضوء! تفسير: الله نور، والمؤمنون في ضوء المواد الخطرة والضارة، ولكن أولئك الذين لا يعرفون الكمال لله! انهم يرون أنفسهم متفوقة! وهم يريدون تجاوزه، يصبحون النار. نار والضوء على حد سواء من نفس الجذر، والجزء الداخلي منه هو حرق النار، في حين أن الجزء الخارجي هو ضوء. يستخدم المؤمنون الضوء، ويحرق الكفار في النار. (تضيء)
Qida dənizi
İranda bu gün, Dəniz qida İmam Hüseyn təslim ediləcək aways edir. Onu görmək üçün yaxın bütün müxalifət media, media boykot, lakin insanların baxmayaraq. Al-Səud Hətta Müftisi dedi: kimsə Hosseini, zinakar və ikiüzlü kədərli deyil! Televiziya aparıcısı gözəl sual vermişdi: Şeyx. bütün bu sonra vahabilər olsa, İmam Hüseynin matəm olmalıdır, çünki bu ilki tədbirdə səssiz Məhərrəm, onlar cəhənnəmə gedəcək! Əks halda, bütün altında vahid idarəetmə həqiqətən pis və ya ikiüzlü, pis idi. Xəbərlər onlara çox yalan, lakin Məhərrəm playback, kor gözləri görmək üçün bir şey var. Şeytan vahid idarəetmə, Allahın inteqrasiya idarə, lakin hakimiyyətə iş üçün Cəhənnəmdir lazımdır! Kimsə cəhənnəm oduna çevrilmədikcə etiraz etmə. Beləliklə, Allah onları üsyan etməyə və ya etiraz etməyə icazə verdi. Bəlkə uzun ibadət Allah, o yorğun və bir yol axtarır idi şeytan oxuyan olacaq! Adəmə səcdə Allahın əmri ilə, imkan üsyan və günah yaranmışdır. Allah, bu, qəzəbli üsyan idi və hətta şeytanın tələb görüşüb olmasıdır! Onunla nəzərə alınmamaq. Yəni ona bəzi insanları tutma cəlb etdi. Başqa sözlə, menecer öz subordinatlarına öz təsirini göstərmişdir. Amma insanlarda halda, onlar üçün şeytan, cəhənnəm səltənətində itaət edin. Bu Quran və digər baxımından komanda və idarəetmə prinsipləri funksiyaları müəyyən edilir ki, başa düşmək lazımdır: məsələn, əmrləri itaət və ya təsir görə keçmiş Rəhbərlər direktoru səlahiyyət müddəti onlar var deməkdir, təsir daha bal gücündə insanlar üzərində bir haciz var Və dünya var. itaət zaman bəzi hallarda, onlar idarə və ya kainatın fəth etmək hüququ var. insan təsiri, kainatda təsiri əlavə. onlar itaətsizlik və ya sapma (günah və günah və ya təqsir) kiçik deyil, çünki bu, məsum orqanıdır. Allahın əmri sıfır və birdir! Bu tam itaət olmasaydı Allah yerləşdirilmiş deməkdir! Allah onlara şəriklərini verər. Onlar yanlış və tövbə etmədikləri halda. Allah Quranda buyurur: vahid rəhbərliyindəki onu qəbul edənlər, o onları idarə qəbul! Ancaq özləri olmaq istəyirlərsə, özlərini buraxacaqlar! Şeytan onu Cəhənnəmə aparır! Və cəhənnəmin materialına çevrilir. Başqa yerdə, Nar və İşıq! Şərh: Allah nurdur və iman yüngül HNS, lakin Allahın kamil bilmirəm edənlər! Özlərini üstün görürlər! Onu aşmaq istəyirlər, onlar odlanırlar. Fire və yüngül bir kök, daxili şöbə və ya yanan yanğın həm də işıq xarici hissəsi isə. Möminlər işıq yandırır və kafirlər od içində yanırlar. (Işıqlandırmaq üçün)

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

' ); w.anetworkParams[ ad.id ] = ad; d.write( '