: بدحجابی های جامعه نتیجه عدم شناخت خدا است | پرتال خبری ماهین نیوز

حجه الاسلام صنوبری،رئیس امور مساجد شهرستان رباط کریم با اشاره این نکته که شب قدر شب نزول قرآن بر قلب مبارک پیامبر است با استفاده از آیه«تَنَزَّلُ المَلائِکه … »در سوره قدر وجود مبارک امام زمان (ع)را اثبات و تفاوت بین نزول دفعی و تدریجی را تبیین کرد.
در ادامه وی با بیان داستانی از حضرت موسی و در خواست تقرب وی از خدا افزود:این بی حجابی، بی حیایی،بی عفتی و این وضعیت جامعه نتیجه و حاصل دوری از خدا وامام زمان(ع) است همانگونه که برخی از امراض نتیجه گناهان است.

رئیس امور مساجد شهرستان رباط کریم همچنین با اشاره به ناظر بودن امام زمان(عج) بر اعمال شیعیان، گفت: شیعیان علی (ع) باید مراقب اعمال خود باشند واین شب های قدر را فرصت بدانند.